Samenwerkende Logopedisten Friesland

Vanaf 1 januari 2018 zijn de  logopediepraktijken Logopedie4you in Bolsward, Spraakmakend Sneek en Logopediepraktijk W. Voolstra  en Vanzelfsprekend Sneek in Sneek, Scharnegoutum en Oppenhuizen, Praktijk voor logopedie Workum/Makkum en Logopedie Mid-Fryslân in Grou, Akkrum en Wirdum een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam:

Samenspraak in waterrijk Friesland

Samenspraak is een professioneel netwerk van samenwerkende logopedisten in waterrijk Friesland.  De kwaliteit van logopedische zorg staat bij ons centraal met als uitgangspunt ‘Zorg op maat!’
Wij onderhouden nauw contact en daar waar nodig verwijzen wij naar elkaar c.q. maken we gebruik van  elkaars deskundigheid en expertise.  We werken volgens de laatste ontwikkelingen en inzichten. De logopedisten van Samenspraak zijn allen allround en hebben daarnaast ieder hun eigen specifieke specialisaties.

Er wordt zo nodig samengewerkt met andere disciplines wat leidt tot professionele, doelgerichte en adequate zorg, waarbij vanzelfsprekend de cliënt centraal staat.

Daarnaast bieden de logopedisten van Samenspraak aan leerkrachten, ouders, leidsters, artsen en andere geïnteresseerden het volgende:

  • voorlichtingen
  • screeningen
  • workshops
  • cursussen (op aanvraag en zo nodig op locatie).

Onderwerpen zouden kunnen zijn: consequenties van duimen en spenen,
eet- en drinkproblemen bij ( heel jonge) kinderen,  stemadviezen voor leerkrachten, wat is logopedie en wanneer verwijs je, hoe verloopt de normale spraak- en taalontwikkeling, dyslexie etc.

“Zorg op maat betekent ook onderwerpen op maat”

Eén gedachte over “Samenwerkende Logopedisten Friesland”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *