Specialisaties

De logopedisten van Samenspraak zijn allen allround en hebben daarnaast ieder hun eigen specifieke specialisaties o.a. op het gebied van: stem, dyslexie, OMFT (logopedie en tandheelkunde), prelogopedie, spraak, taal, en spraakafzien (gehoor).

Er wordt zo nodig samengewerkt met andere disciplines wat leidt tot professionele, doelgerichte en adequate zorg, waarbij vanzelfsprekend de cliënt centraal staat.

Daarnaast bieden de logopedisten van Samenspraak aan leerkrachten, ouders, leidsters, artsen en andere geïnteresseerden het volgende:

  • voorlichtingen
  • screeningen
  • workshops
  • cursussen (op aanvraag en zo nodig op locatie).

Onderwerpen zouden kunnen zijn: consequenties van duimen en spenen, eet- en drinkproblemen bij ( heel jonge) kinderen,  stemadviezen voor leerkrachten, wat is logopedie en wanneer verwijs je, hoe verloopt de normale spraak- en taalontwikkeling, dyslexie…

“Zorg op maat betekent ook onderwerpen op maat”