Contact Praktijken

De volgende praktijken zijn bij Samenspraak aangesloten: Logopedie4you in Bolsward, Spraakmakend Sneek en Logopediepraktijk W. Voolstra  en Vanzelfsprekend Sneek in Sneek, Scharnegoutum en Oppenhuizen, Praktijk voor logopedie Workum/Makkum en Logopedie Mid-Fryslân in Grou, Akkrum en Wirdum.
Wanneer u op de link onder het logo klikt komt u direct bij de desbetreffende praktijk uit.

Bolsward, http://www.logopedie4you.nl/

Sneek, http://www.spraakmakendsneek.nl/

Sneek, http://www.logopediepraktijkvoolstra.nl/

Makkum / Workum, Praktijk voor logopedie Makkum / Workum

Grou / Akkrum, http://logopedie-midfryslan.nl/