Home

Samenspraak is een professioneel netwerk van samenwerkende logopedisten in waterrijk Friesland.  De kwaliteit van logopedische zorg staat bij ons centraal met als uitgangspunt ‘Zorg op maat!’
Wij onderhouden nauw contact en daar waar nodig verwijzen wij naar elkaar c.q. maken we gebruik van  elkaars deskundigheid en expertise.  We werken volgens de laatste ontwikkelingen en inzichten.